Trwa ładowanie...
d19fahg
d19fahg
espi

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (20/2015)

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (20/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d19fahg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta Art&Business Magazine spółka akcyjna (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 13 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od REZIA Limited sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), iż REZIA Limited w wykonaniu umowy warunkowej nabycia akcji z dnia 19 grudnia 2014 roku, nabyła w dniu 27 kwietnia 2015 roku poza rynkiem Newconnect na podstawie umowy cywilnoprawnej 2.059.246 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja. W związku z powyższym REZIA Limited poinformowała, iż: Przed dokonaniem transakcji REZIA Limited posiadała 640.000 akcji Spółki reprezentujących 5,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji REZIA Limited posiada 2.699.246 akcji Spółki reprezentujących 22,49 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz
22,49 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. REZIA Limited ponadto poinformowała, iż nie istnieją podmioty zależne od REZIA Limited posiadające akcje spółki Art&Business Magazine S.A., a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie. REZIA Limited poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Art&Business Magazine S.A.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Krister Fingal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19fahg

Podziel się opinią

Share
d19fahg
d19fahg