Trwa ładowanie...
dn66v4g
dn66v4g
espi

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie Art New media o zbyciu aktywów (14/2011)

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie Art New media o zbyciu aktywów (14/2011)
Share
dn66v4g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ART NEW MEDIA S.A.
Temat
Zawiadomienie Art New media o zbyciu aktywów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Art New media S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2011 roku zrealizował poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy kupna-sprzedaży transakcję na 425.000 akcjach Liberty Group S.A. Przed transakcją Art New media S.A. posiadała 1.821.482 akcje Liberty Group S.A., co stanowiło 36,43% kapitału zakładowego, w wyniku dokonanej transakcji Spółka posiada obecnie 1.396.482 akcje Liberty Group S.A., co stanowi 27.93% kapitału zakładowego. Art New media S.A. w treści umowy zastrzegła sobie prawo odkupu akcji Liberty Group S.A. na zasadach nie odbiegająch od rynkowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ART NEW MEDIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-071 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Krakowskie Przedmieście 41
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Andrzej Wysocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn66v4g

Podziel się opinią

Share
dn66v4g
dn66v4g