Trwa ładowanie...
d3dnvhq

ARTERIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)

ARTERIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)

Share
d3dnvhq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) zwanego dalej "Rozporządzeniem", podaje do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:Skonsolidowane raporty kwartalne:- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 - 16 maja 2011 roku- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 - 14 listopada 2011 rokuSkonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2011 roku - 31 sierpnia 2011 rokuRaporty roczne za 2010 rok:- jednostkowy raport roczny za rok 2010 - 21 marca 2011 roku- skonsolidowany raport roczny za rok 2010 - 21 marca 2011 rokuZarząd Arteria S.A., działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia informuje
ponadto,iż w 2011 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnychi odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawiera odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Zarząd Arteria S.A. informuje jednocześnie, i zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, w 2011 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dnvhq

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Marcin Marzec Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Grzegorz Grygiel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dnvhq

Podziel się opinią

Share
d3dnvhq
d3dnvhq