Trwa ładowanie...
d30m9fs

ARTERIA S.A. - Zakup akcji Arteria S.A. przez Członka Rady Nadzorczej (1/2011)

ARTERIA S.A. - Zakup akcji Arteria S.A. przez Członka Rady Nadzorczej (1/2011)

Share
d30m9fs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup akcji Arteria S.A. przez Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości treść zawiadomienia otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej Arteria S.A. w sprawie transakcji na akcjach Arteria S.A.Wskazanie instrumentu finansowego, którego dotyczy informacja: akcje na okaziciela spółki Arteria S.A. z siedzibą w WarszawieData i miejsce sporządzenia informacji: 19 stycznia 2011 rokuOpis transakcji: zakup łącznie 1.300 akcji Arteria S.A. w dniu 18 stycznia2011 roku w cenie 14.35 złotych za jedną sztukęMiejsce transakcji: transakcja zawarta w dniu 18 stycznia 2011 roku na sesji GPWTryb zawarcia transakcji: transakcja zawarta na sesji GPWInne uwagi: inwestycja ma charakter długoterminowyPrzed dokonaniem opisanej transakcji, Członek Rady Nadzorczej posiadał 40.000 akcji Arteria S.A. co stanowiło 0,94% w kapitale Arteria S.A. i dawało prawo do 40.000 głosów na walnym zgromadzeniu. Po transakcji, informujący posiada 41.300 akcji Arteria S.A. co stanowi 0,97% w kapitale i daje prawo do 41.300 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,97% głosów na
walnym zgromadzeniu.Członek Rady Nadzorczej wniósł o utajnienie danych osobowych zgodnie z §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji, o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30m9fs

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Marcin Marzec Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Grzegorz Grygiel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30m9fs

Podziel się opinią

Share
d30m9fs
d30m9fs