Trwa ładowanie...
d45y64j
espi

ASBISc - Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA (23/2014)

ASBISc - Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA (23/2014)

Share
d45y64j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 roku Spółka otrzymała od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, iż w wyniku zbycia w dniu 5 listopada 2014 r. akcji Spółki łączny udział funduszy Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (?Fundusze?) przekroczył w dół próg 5% w ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed wskazanym powyżej zbyciem akcji Fundusze posiadały 2 781 332 akcji Spółki, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Spółki i posiadały 2 781 332 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem po wskazanym powyżej zbyciu akcji Fundusze posiadają 2 760 166 akcji Spółki, co stanowi 4,97% kapitału zakładowego Spółki i posiadają 2 760 166 głosów z tych akcji, co stanowi 4,97% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”, „the Issuer“) hereby informs that on November 6th, 2014 the Company has received from Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. notification that following to sale of the Company’s shares on November 5th, 2014 total share of Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty and Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty managed by Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („the Funds“) descended below the threshold of 5% of total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders. According to the notification, before the abovementioned sale of shares the Funds had 2 781 332 Company’s shares that were equal to 5,01% in the Company’s share capital and had 2 781 332 votes from these shares, that were equal to 5,01% of total number of votes. According to the notification, after the
abovementioned sale of shares the Funds hold 2 760 166 Company’s shares, equal to 4,97% in the Company’s share capital and have 2 760 166 votes from these shares, equal to 4,97% of total number of votes. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45y64j

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASBISc ENTERPRISES PLC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASBISc | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4102 | | Limassol | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kolonakiou Street | | 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu Constantinos Tziamalis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45y64j

Podziel się opinią

Share
d45y64j
d45y64j