Trwa ładowanie...
dp07itm

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 ro...

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (8/2012)

Share
dp07itm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa oraz na stronie: http://www.assecobs.pl/pl/relacje-inwestorskie Wykaz raportów bieżących: lp. Numer raportu, Data sporządzenia, Temat 1. 1/2011, 21-01-2011, Wybór biegłego rewidenta 2. 2/2011, 26-01-2011, Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011 3. 3/2011, 18-03-2011, Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4. 4/2011, 18-03-2011, Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotycząca wypłaty dywidendy 5. 5/2011, 18-03-2011, Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję 6. 6/2011, 20-04-2011, Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w
dniu 20 kwietnia 2011 r. 7. 7/2011, 21-04-2011, Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy 8. 8/2011, 20-04-2011, Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A. 9. 9/2011, 21-04-2011, Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku 10. 10/2011, 25-05-2011, Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą 11. 11/2011, 01-07-2011, Wybór biegłego rewidenta 12. 12/2011, 14-09-2011, Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą 13. 13/2011, 19-09-2011, Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 14. 14/2011, 20-09-2011, Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą 15. 14/2011, 23-09-2011, Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą - korekta 16. 15/2011, 21-09-2011, Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą 17. 16/2011, 21-09-2011,
Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 18. 17/2011, 27-09-2011, Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą 19. 18/2011, 27-09-2011, Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą 20. 19/2011, 30-09-2011, Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów 21. 20/2011, 12-10-2011, Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 22. 21/2011, 20-10-2011, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 października 2011 r. 23. 22/2011, 21-10-2011, Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 października 2011 r. 24. 23/2011, 21-10-2011, Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Wykaz raportów okresowych: 1. R 2010, 09-03-2011, Jednostkowy raport roczny 2, QSr 1/2011, 04-05-2011, Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I
kwartał 2011 roku 3. P 2011, 17-08-2011, Jednostkowy raport półroczny 4. QSr 3/2011 , 02-11-2011, Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011 roku | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

| | | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-607 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konrada Wallenroda | | 4C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 533 14 40 | | 22 533 14 39 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.zarzadu@assecobs.pl | | www.assecobs.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-26-12-717 | | 017293003 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Romuald Rutkowski Prezes Zarządu
2012-04-02 Wojciech Barczentewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

Podziel się opinią

Share
dp07itm
dp07itm