Trwa ładowanie...
deihtq6
28-09-2016 12:24

Asseco: Jeśli sąd unieważni przetarg ZUS, nie będzie zamówienia 'z wolnej ręki'

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Asseco Poland, które złożyło odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w kwestii przetargu na rozbudowę i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru Klientów Zakładu, stoi na stanowisku, że w przypadku unieważnienia tego postępowania przez sąd nie zostanie wykorzystany tryb zamówienia z wolnej ręki, poinformowała ISBnews rzecznik spółki Ewa Kryj.

deihtq6
deihtq6

"Nieprawdą jest stwierdzenie, że w razie unieważnienia przetargu będziemy mieli do czynienia z tzw. zjawiskiem 'vendor lock-in', czyli zmonopolizowania przez jedną firmę na wiele lat prowadzenia usług na rzecz innej. Stan faktyczny jest taki, że ZUS ma zawartych szereg wieloletnich umów dotyczących obsługi swoich systemów IT z największymi firmami na rynku polskim: Asseco Poland, Hewlett - Packard Enterprise Polska, IBM Polska, Sygnity, Capgemini, Atos" - napisała Kryj w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

"W efekcie, nie istnieje żaden powód, aby w wyniku unieważnienia postępowania na rozbudowę i rozwój systemu EPWD oraz budowę i utrzymanie CRKZ ZUS zlecił Asseco Poland obsługę tych systemów w trybie zamówienia z wolnej ręki" - podkreśliła.

Rzeczniczka przypomniała, że Asseco wzięło udział w postępowaniu przetargowym. Postępowanie przetargowe zostało wszczęte przez ZUS w dniu 29 stycznia 2013 roku. Asseco złożyło wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zostało zaproszone do składania ofert. Jednak po zapoznaniu się z SIWZ spółka uznała, że jest to dokument wadliwy i naruszający przepisy prawa, w związku z czym nie było możliwe złożenie na jego podstawie ważnej i rzetelnej oferty.

"Chcę z całą mocą podkreślić, że Asseco Poland, składając odwołanie, a następnie skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nie dążyło do unieważnienia w/w postępowania, ale do likwidacji stanu naruszenia prawa, który uniemożliwiał mu złożenie oferty w tym przetargu. Gdyby SIWZ był zgodny z Prawem Zamówień Publicznych, Asseco Poland złożyłoby ofertę w tym postępowaniu. Co więcej, Asseco Poland, jako podmiot znacznie lepiej znający specyfikę ZUS niż firma Atos, złożyłby ofertę z ceną znacznie niższą niż cena oferty Atos. Liczymy na to, że sąd nakaże zmienić SIWZ w takim zakresie, który umożliwi przygotowanie rzetelnej i zgodnej z SIWZ oferty w konkurencyjnym postępowaniu" - stwierdziła także Kryj.

deihtq6

Asseco Poland zwraca też uwagę, że ZUS prowadzi dwa odrębne postępowania: na rozbudowę i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru Klientów Zakładu, wszczętym w styczniu 2013 roku z budżetem 135 mln zł brutto oraz postępowanie na Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, wszczętym we wrześniu 2015 roku z budżetem 700 mln zł brutto.

"W pierwszym postępowaniu złożona została jedna oferta konsorcjum Atos z ceną 124,5 mln brutto, zaś dwóch pozostałych wykonawców zaproszonych do składania ofert w ogóle nie złożyło ofert. W drugim postępowaniu do składania ofert ZUS zakwalifikował czterech wykonawców i dopiero opracowuje SIWZ" - podkreślono w oświadczeniu.

Sąd Okręgowy w Warszawie wysłuchał w tym tygodniu oświadczeń stron w sprawie dotyczącej przetargu na rozbudowę i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru Klientów ZUS. Orzeczenie w tej sprawie zostało zaplanowane przez sąd 10 października 2016 r.

Dotychczasowy wykonawca kontraktów z zakresu IT dla ZUS - firma Asseco Poland - złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) zarzucając ZUS nieprawidłowości w SIWZ. Podczas rozprawy przed KIO ówczesny przedstawiciel ZUS bronił warunków specyfikacji. Zaś KIO odrzuciła odwołanie. Decyzja KIO została zaskarżona przez Asseco Poland do warszawskiego Sądu Okręgowego.

deihtq6

Przetarg na EPWD był wstrzymany do wiosny tego roku, kiedy to firmy zakwalifikowane do przetargu otrzymały tzw. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ostatecznie we wznowionym postępowaniu jedyną ofertę (na 120 mln zł, tj. na poziomie ok. 90% zakładanego przez ZUS na ten cel budżetu) złożyło konsorcjum firm Atos Polska (członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej) oraz BULL SAS i Betacom SA. Swoich ofert nie złożyli konkurenci Atosa: HP i Asseco.

Według konsorcjum, w razie unieważnienia przetargu będziemy mieli do czynienia z tzw. zjawiskiem "vendor lock-in" (tj. zmonopolizowanie przez jedną firmę na wiele lat prowadzenia usług na rzecz innej), zlecenie z "wolnej ręki" (bez konieczności udziału w przetargu) na obsługę systemu ZUS otrzyma dotychczasowa usługodawca, czyli Asseco Poland.

(ISBnews)

deihtq6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
deihtq6