Trwa ładowanie...
d4h29ge

ASSECO POLAND - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ASSECO POLAND - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d4h29ge
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 5 898,1 5 529,1 1 400 641 1 324 780
Zysk z działalności operacyjnej 610,5 651,8 144 977 156 172
Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych 752,0 664,6 178 580 159 239
Zysk za okres sprawozdawczy 639,0 557,8 151 745 133 650
Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 393,9 370,6 93 541 88 796
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 752,4 679,6 178 675 162 833
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (484,1) (248,4) (114 961) (59 517)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (463,7) (389,9) (110 116) (93 421)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 756,4 959,9 182 388 234 798
Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 4,75 4,76 1,13 1,14
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Asseco za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
YE'13 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
YE'13 Sprawozdanie z działalności Grupy Asseco.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
13 YE Opinia biegłego rewidenta do skonsolidowaneg SF Grupy Asseco.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
13 YE Raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego SF Grupy Asseco.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4h29ge

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-01 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ASSECO Poland SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO POLAND | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@asseco.pl | | www.asseco.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 522-000-37-82 | | 010334578 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Adam Góral Prezes Zarządu
2014-03-21 Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Danuta Stec Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4h29ge

Podziel się opinią

Share
d4h29ge
d4h29ge