Trwa ładowanie...
d18stvt
espi

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Informacja o zwiększeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Assec ...

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Informacja o zwiększeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco South Eastern Europe S.A. (13/2015)

Share
d18stvt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwiększeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco South Eastern Europe S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. (?Spółka?) informuje, iż powziął, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informację od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK (?Aviva OFE?), że w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych w dniu 28 kwietnia 2015 r., Aviva OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%. Przed rozliczeniem ww. transakcji, na dzień 29 kwietnia 2015 roku Aviva OFE posiadał 5.161.636 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.161.636 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,95% ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu ww. transakcji, na dzień 30 kwietnia 2015 r. Aviva OFE posiadał 6.571.636 sztuk akcji Spółki, stanowiących 12,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6.571.636 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,66% ogólnej liczby głosów. Inwestycja stanowi lokatę
o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego. Jednocześnie Aviva OFE poinformował, iż zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Aviva OFE nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka inwestycji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stvt

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@asseco-see.com | | www.asseco.com/see | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 813-351-36-07 | | 180248803 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2015-05-11 Marcin Rulnicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stvt

Podziel się opinią

Share
d18stvt
d18stvt