Trwa ładowanie...
d29ac2g

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (6/2015)

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (6/2015)

Share
d29ac2g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-04
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna (?Spółka?) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 31 marca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (?Walne Zgromadzenie?), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Branickiego 13. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29ac2g

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@asseco-see.com | | www.asseco.com/see | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 813-351-36-07 | | 180248803 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2015-03-04 Marcin Rulnicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29ac2g

Podziel się opinią

Share
d29ac2g
d29ac2g