Trwa ładowanie...
d2a8mwa
d2a8mwa
espi

ATC CARGO - Zawarcie istotnej umowy gwarancji ubezpieczeniowej (35/2014) - EBI

ATC CARGO - Zawarcie istotnej umowy gwarancji ubezpieczeniowej (35/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2a8mwa

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy gwarancji ubezpieczeniowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) z siedzibą w Gdyni informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 roku uzyskał informację, iż Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. udzieliło Emitentowi gwarancji nr 280000101006 w przedmiocie spłaty długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych w kwocie 1.000.000,00 złotych. Łączna wartość udzielonych Emitentowi przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. obowiązujących gwarancji wynosi 12 000 000,00 złotych. Udzielona gwarancja stanowi jedną z najistotniejszych pod względem wartości spośród posiadanych przez Spółkę gwarancji ubezpieczeniowych. Powyższa gwarancja ubezpieczeniowa udzielona została na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Przedmiotowa gwarancja przejmuje zobowiązania z gwarancji ubezpieczeniowej nr 280000080957 z dnia 10 grudnia 2013 r. Posiadanie przez Emitenta gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych związane jest
z bieżącym funkcjonowaniem agencji celnej Emitenta. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki łączna suma gwarancji ubezpieczeniowych stanowi dla Emitenta istotne zobowiązanie finansowe z uwagi na jego wysokość. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2b) lit. c) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Artur Jadeszko Prezes Zarządu
Wiktor Bąk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a8mwa

Podziel się opinią

Share
d2a8mwa
d2a8mwa