Trwa ładowanie...
d11ov7u

ATENDE S.A. - Zwiększenie udziałów o ponad 2% liczby głosów na WZ Spółki (13/2015)

ATENDE S.A. - Zwiększenie udziałów o ponad 2% liczby głosów na WZ Spółki (13/2015)

Share
d11ov7u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATENDE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziałów o ponad 2% liczby głosów na WZ Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atende S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 10 września 2015 r. otrzymał zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dawniej ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku nabycia akcji rozliczonych w dniu 3 września 2015 r. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej ING Otwarty Fundusz Emerytalny) dalej ?Fundusz?, zwiększył stan posiadanych akcji o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji, o którym mowa powyżej, Fundusz posiadał 5 175 255 akcji Spółki, stanowiących 14,24% kapitału zakładowego Spółki. Z tych akcji przysługiwało 5 175 255 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 14,24% ogólnej liczby głosów. W dniu 9 września 2015 r. stan posiadania na rachunku papierów wartościowych Funduszu wynosił 5 906 601 akcji Spółki, stanowiących 16,25% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 5 906 601 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,25% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATENDE S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-163 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ostrobramska | | 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 29 57 300 | | +48 22 29 57 447 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@atende.pl | | www.atende.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-23-57-358 | | 276930771 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Roman Szwed Prezes Zarządu
2015-09-10 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

Podziel się opinią

Share
d11ov7u
d11ov7u