Trwa ładowanie...
d44tgk2

ATLANTAPL - Rejestracja zmian Statutu Spółki. (4/2015)

ATLANTAPL - Rejestracja zmian Statutu Spółki. (4/2015)

Share
d44tgk2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATLANTAPL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian Statutu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atlanta Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 9.03.2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4.03.2015 r., sygn. akt GD.VII NS-REJ.KRS/003704/15/540 na mocy którego dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki dokonanych Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2014 r. objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza w Gdańsku Piotra Langowskiego za numerem Rep. A 8253/2014. Zmieniono: §15 UST. 2, § 15 UST. 3, § 34 UST. 1 PKT 1 STATUTU. 1) Zmiana § 15 ust. 2
Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie postanowień § 15 ust. 2 Statutu Spółki: Zarząd Spółki składa się z od 1 ( jednej ) do 3 ( trzech ) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od 1 ( jednego ) do 2 (dwóch) Wiceprezesów Zarządu. Aktualne brzmienie: Zarząd Spółki składa się z od 1 ( jednej ) do 3 ( trzech ) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji. 2) Zmiana § 15 ust. 3 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie postanowień § 15 ust. 3 Statutu Spółki: Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków zarządu, w tym także Prezesa Zarządu. Aktualne brzmienie: Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu. 3) Zmiana § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie postanowień § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki: Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Zarządu i Rady Nadzorczej za poszczególne lata obrotowe. Aktualne brzmienie: Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATLANTA POLAND SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATLANTAPL | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-557 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Załogowa | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 5220600 | | 058 5220564 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@atlantapoland.com.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830013129 | | 190297892 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Maciej Nienartowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

Podziel się opinią

Share
d44tgk2
d44tgk2