Trwa ładowanie...
d3ebgri

ATLANTAPL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku - korekta. (6/2012)

ATLANTAPL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku - korekta. (6/2012)

Share
d3ebgri

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | k | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTAPL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku - korekta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "ATLANTA POLAND" SA przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 6/2012 z dnia 18.01.2012. Zgodnie z uchwałą nr 17 WZA "ATLANTA POLAND" SA z dnia 21 VI 2011 r. nastąpiła zmiana roku obrotowego Spółki. W związku z powyższym rok obrotowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. zakończy się w dniu 30 czerwca 2013 r. W tym okresie Spółka opublikuje następujące raporty okresowe (dla przypomnienia Spółka podaje również zestawienie terminów raportów okresowych które zostały przekazane raportem bieżącym nr 6/2012): za I kwartał 2012 r. - 15.05.2012 r. za III kwartał 2012 r. - 14.11.2012 r. raport półroczny za I półrocze 2012 r. - 31.08.2012 r. jednostkowy raport roczny za 2011 r. - 20.03.2012 r. za IV kwartał 2012 r. ? 14.02.2013 r. za V kwartał 2012 r. ? 15.05.2013 r. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za VI tj. za ostatni kwartał 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ebgri

| | | ATLANTA POLAND SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTAPL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-557 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Załogowa | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 5220600 | | 058 5220564 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@atlantapoland.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830013129 | | 190297892 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Dariusz Mazur Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ebgri

Podziel się opinią

Share
d3ebgri
d3ebgri