Trwa ładowanie...
d4byqnn

ATLANTIS ENERGY S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Atlantis ...

ATLANTIS ENERGY S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Atlantis Energy S.A. (38/2010)

Share
d4byqnn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Atlantis Energy S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atlantis Energy S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27.12.2010 r. Spółka otrzymała od Spółki Atlantis S.A zawiadomienie, iż jej udział w kapitale zakładowym Spółki Atlantis Energy S.A w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu o 1,79 %.Zmniejszenie to spowodowane jest czasowym przeniesieniem w dniu 23.12.2010 r. przez Atlantis S.A Na rzecz Deftone Holdings LTD Larnaka Cyprus łącznie 3.000.000 akcji Spółki Atlantis Energy S.A, na podstawie umowy pożyczki akcji, zawartej w dniu 22.12.2010 r. ("Umowa Pożyczki Akcji"). Wszystkie akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej za wynagrodzeniem. Akcje zostaną powrotnie przeniesione na Atlantis S.A w terminie do dnia 10.01.2011 r., zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki Akcji.Przed zajściem powyższego zdarzenia Atlantis S.A posiadał w kapitale zakładowym Spółki Atlantis Energy S.A 82.774.998 akcji, stanowiących 49,25 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 49,25 % ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki .Obecnie Atlantis S.A posiada 79.774.998 akcji Spółki, stanowiących 47,46% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 47,46 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SpółkiEmitent informuje ,iż Prezes Zarządu Atlantis S.A z siedzibą w Płocku pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

| | | ATLANTIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTIS ENERGY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 243673131 | | 243660626 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@atlantis-energy.com.pl | | www.atlantisenergy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774-310-78-74 | | 141814360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-27 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn