Trwa ładowanie...
dl943hf

ATM - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (7/2015)

ATM - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (7/2015)

Share
dl943hf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. (dalej: ?Spółka?) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zwiększeniu przez fundusz przez nie zarządzany: PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: ?PKO BP Bankowy OFE?) stanu posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Do zwiększenia doszło w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 7 maja 2015 r. Przed nabyciem akcji PKO BP Bankowy OFE posiadał 1 734 556 akcji Spółki, stanowiących 4,7727% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania 1 734 556 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,7727% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku ww. nabycia akcji, PKO BP Bankowy posiada obecnie 1 914 556 akcji, co stanowi 5,2680% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1 914 556 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,2680% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl943hf

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATM | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-186 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grochowska | | 21a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 51 56 100 | | 22 51 56 600 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@atm.com.pl | | atm.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1130059989 | | 012677986 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Tadeusz Czichon Prezes Zarządu
2015-05-08 Jacek Krupa Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl943hf

Podziel się opinią

Share
dl943hf
dl943hf