Trwa ładowanie...
dmp5b4a

ATMGRUPA - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (19/2010)

ATMGRUPA - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (19/2010)

Share
dmp5b4a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej zwana "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej zwany "OFE") w wyniku nabycia akcji Spółki przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji spółki w dniu 20 grudnia 2010 r.Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 4.991.548 akcji zwykłych na okaziciela spośród 86.000.000 akcji, co stanowiło 5,80% kapitału zakładowego Spólki i uprawniało do 4.991.548 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,58% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Aktulanie OFE posiada 5.616.811 akcji zwykłych na okaziciela spośród 86.000.000 akcji, co stanowi 6,53% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 5.616.811 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,15% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2010-12-28 Paweł Tobiasz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a