Trwa ładowanie...
dl943hf

ATMGRUPA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2015 r. (4/2015)

ATMGRUPA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2015 r. (4/2015)

Share
dl943hf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATMGRUPA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 (?Spółka?), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402? Kodeksu spółek handlowych (?ksh?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 29.05.2015 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 6. Rozpatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2014. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2014 r. i wypłacie dywidendy. 8. Podjęcie uchwały o podziale kapitału z rozliczenia połączenia spółek ATM Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A. 9. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. 11. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy ? wza@atmgrupa.pl. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB201504 Zwołanie ZWZA 2015.pdf | Zwołanie ZWZA 2015 | | | | | | | | | |
| | RB201504 Projekty uchwał ZWZA 2015.pdf | Projekty uchwał na ZWZA 2015 | | | | | | | | | |
| | RB201504 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA 2015.pdf | Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA 2015 | | | | | | | | | |
| | RB201504 Sprawozdanie z prac RN w 2014.pdf | Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2014 r. | | | | | | | | | |
| | RB201504 Ocena działalności Spółki za 2014.pdf | Zwięzła ocena działalności spółki za 2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl943hf

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATM GRUPA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ATMGRUPA | | Media (med) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 55-040 | | Kobierzyce | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 71 776 47 00 | | 71 776 47 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | atm@atmgrupa.pl | | www.atmgrupa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 897-10-08-712 | | 930492316 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-02 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2015-05-02 Paweł Tobiasz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl943hf

Podziel się opinią

Share
dl943hf
dl943hf