Trwa ładowanie...
dhv0dsw
espi

ATON-HT S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ATON-HT S.A. ...

ATON-HT S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ATON-HT S.A. poniżej 10%o (1/2012)
Share
dhv0dsw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATON-HT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ATON-HT S.A. poniżej 10%o | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 marca 2012 roku otrzymał od akcjonariusza Vasto Investment s.a.r.l zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) dotyczące zmniejszenia liczby posiadanych akcji ATON-HT S.A. Zmniejszenie liczby posiadanych udziałów nastąpiło w wyniku zbycia 21.963 akcji Spółki w dniu 21 marca 2012 roku. W zawiadomieniu nie podano szczegółów dotyczących zdarzenia powodującego zmianę udziału. Przed powyższą transakcją Vasto Investment s.a.r.l. posiadało 1.701.000 akcji ATON-HT S.A., które stanowiły 10,31% kapitału zakładowego ATON-HT S.A. i uprawniały do wykonywania 1.701.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 10,01% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku ww. transakcji Vasto
Investment s.a.r.l. posiada obecnie 1.679.037 akcji Spółki, które stanowią 10,18% kapitału zakładowego ATON-HT S.A. i uprawniają do wykonywania 1.679.037 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 9,88 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W przekazanym do Spółki zawiadomieniu Vasto Investment s.a.r.l. nie podało informacji dotyczących posiadania akcji Spółki przez swoje podmioty zależne, ani informacji dotyczących osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATON-HT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-421 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Na Grobli 6
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Robert Barczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhv0dsw

Podziel się opinią

Share
dhv0dsw
dhv0dsw