Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

ATON-HT S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (19/2014)

ATON-HT S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (19/2014)
Share
d1hor3a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
ATON-HT S.A.
Temat
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 24 lutego 2014 roku otrzymał od Pana Macieja Kowalskiego, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej ATON-HT S.A., zawiadomienie dotyczące zakupu akcji Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, transakcje kupna akcji zostały dokonane w dniu 21 lutego 2014 roku odpowiednio: - 3 000 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,30zł, - 9 300 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,31 zł, Transakcje nabycia akcji Spółki nastąpiły w formie transakcji sesyjnych zwykłych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATON-HT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-421 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Na Grobli 6
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Ewa Błażejowska Viceprezes Zarządu Ewa Błażejowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a