Trwa ładowanie...
d1qgpxl
espi

ATON-HT - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (26/2014) - EBI

ATON-HT - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (26/2014)
Share
d1qgpxl

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 18 listopada 2014 roku otrzymał od Pana Macieja Kowalskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej ATON-HT S.A. zawiadomienie dotyczące zakupu akcji Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia Pan Maciej Kowalski dokonał następujących transakcji: a) w dniu 17 listopada 2014 roku: - 30 000 sztuk akcji na okaziciela po cenie zakupu wynoszącej 0,14 zł, - 30 000 sztuk akcji na okaziciela po cenie zakupu wynoszącej 0,17 zł, - 20 000 sztuk akcji na okaziciela po cenie zakupu wynoszącej 0,18 zł, - 1 000 sztuk akcji na okaziciela po cenie zakupu wynoszącej 0,21zł, b) w dniu 18 listopada 2014 roku: - 9 000 sztuk akcji na okaziciela po cenie zakupu wynoszącej 0,22 zł, - 1 483 sztuk akcji na okaziciela po cenie zakupu wynoszącej 0,24 zł, - 18 517 sztuk akcji na okaziciela po cenie zakupu wynoszącej 0,25 zł, - 39 000 sztuk akcji na okaziciela po cenie zakupu wynoszącej 0,26 zł, - 10 000 sztuk akcji na okaziciela po cenie
zakupu wynoszącej 0,27 zł, - 1 000 sztuk akcji na okaziciela po cenie zakupu wynoszącej 0,28 zł, Transakcje nabycia akcji Spółki nastąpiły w formie transakcji sesyjnych zwykłych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ewa Błażejowska Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Klóska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qgpxl

Podziel się opinią

Share
d1qgpxl
d1qgpxl