Trwa ładowanie...
d12yuhg
d12yuhg
espi

ATREM S.A. - Ogłoszenie upadłości kontrahenta spółki zależnej Emitenta (12/2013)

ATREM S.A. - Ogłoszenie upadłości kontrahenta spółki zależnej Emitenta (12/2013)
Share
d12yuhg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie upadłości kontrahenta spółki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A. informuje, iż jego spółka zależna Contrast Sp. z o.o. otrzymała w dniu 3 czerwca 2013 r. zawiadomienie od syndyka masy upadłości spółki Mega Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Miłocinie, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy- Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchylił układ zawarty na Zgromadzeniu Wierzycieli 11 października 2011 r., zatwierdzony postanowieniem z dnia 11 października 2011 r. oraz otworzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku. Wniosek o uchylenie układu złożony został przez spółkę Mega Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Miłocinie. Zgodnie z umową z dnia 19 grudnia 2008 r. spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. realizuje na zlecenie Mega Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej roboty w ramach inwestycji pn. Budowa Farmy Wiatrowej w Woli Rafałowskiej". Emitent informował o zawarciu umowy oraz o znaczących zmianach w umowie w raportach bieżących nr 14/2008,
70/2009, 11/2010, 30/2010, 34/2010, 57/2010, 1/2011,15/2011 oraz 61/2011. Stan zaawansowania prac w ramach w/w umowy wynosi około 70%. Otworzenie postępowania upadłościowego może mieć wpływ na realizację pozostałej części przedmiotu umowy. Spółka zależna od Emitenta skierowała do Syndyka Masy Upadłości żądanie złożenia oświadczenia czy od umowy odstępuje, czy żąda jej wykonania, zgodnie z art. 98 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 175, poz. 1361). Emitent będzie informować o dalszych decyzjach dotyczących realizacji w/w umowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Syndyka Masy Upadłości, jednocześnie Zarząd Contrast Sp. z o. o. analizuje konsekwencje finansowe zaistniałej sytuacji. Podstawą prawną raportu jest art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. 09.185.1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12yuhg

Podziel się opinią

Share
d12yuhg
d12yuhg