Trwa ładowanie...
d20fd8x

ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (6/2014)

ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (6/2014)

Share
d20fd8x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zmiana postanowień umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. powziął informację o podpisaniu, w trybie obiegowym, aneksu do umowy podzlecenia z dnia 21 maja 2012 r., przedmiotem której jest wykonanie układu trójgeneracji, w ramach zadania pn: "Budowa Zespołu Biurowo- Usługowo- Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie" zawartej ze spółką Budimex S.A, Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód w Warszawie. Aneks datowany jest na dzień 4 luty 2014 r. Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ zakres przedmiotu umowy, w związku z czym zmianie uległa także wartość wynagrodzenia umownego. Po zmianie, wartość wynagrodzenia umownego wynosi: 8.683.500,00 zł netto (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy raportem bieżącym nr: 16/2012.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20fd8x

| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20fd8x

Podziel się opinią

Share
d20fd8x
d20fd8x