Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (6/2014)

ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (6/2014)
Share
dhxpepu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zmiana postanowień umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. powziął informację o podpisaniu, w trybie obiegowym, aneksu do umowy podzlecenia z dnia 21 maja 2012 r., przedmiotem której jest wykonanie układu trójgeneracji, w ramach zadania pn: "Budowa Zespołu Biurowo- Usługowo- Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie" zawartej ze spółką Budimex S.A, Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód w Warszawie. Aneks datowany jest na dzień 4 luty 2014 r. Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ zakres przedmiotu umowy, w związku z czym zmianie uległa także wartość wynagrodzenia umownego. Po zmianie, wartość wynagrodzenia umownego wynosi: 8.683.500,00 zł netto (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy raportem bieżącym nr: 16/2012.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu