Trwa ładowanie...
d2cu1x3
d2cu1x3
espi

AURUM SA - Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji AURUM S.A. (7/2015)

AURUM SA - Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji AURUM S.A. (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2cu1x3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
AURUM SA
Temat
Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji AURUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd AURUM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 lutego 2015 r. Spółka złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wniosek o scalenie akcji Emitenta, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLIDATF00012 w liczbie 15.831.000 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda w stosunku 10:1. W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLIDATF00012 zarejestrowanych będzie 1.583.100 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Dzień Referencyjny został wyznaczony na dzień 17 lutego 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AURUM SA
(pełna nazwa emitenta)
AURUM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIERTNICZA 107
(ulica) (numer)
(22) 535 38 38 (22) 535 38 39
(telefon) (fax)
biuro@inventumtfi.pl www.inventumtfi.pl
(e-mail) (www)
634-236-39-73 276718120
(NIP) (REGON)
d2cu1x3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Jan Karaszewski Prezes Zarządu
2015-02-04 Izabela Karaszewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cu1x3

Podziel się opinią

Share
d2cu1x3
d2cu1x3