Trwa ładowanie...
d8yag9g
espi

AUXILIUM - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2013)

AUXILIUM - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2013)
Share
d8yag9g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
AUXILIUM
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ECA Auxilium S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Romana Seredyńskiego, który poinformował, że podmiot powiązany z nimi, RS Holding sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w którym Pan Seredyński pełni funkcję Prezesa Zarządu, dokonał następujących transakcji na akcjach emitenta: z dniem 9 stycznia br. w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect dokonał zbycia 8310 akcji, po średniej cenie 2,10 zł za walor; w dn. 21.01.2013 r. w transakcjach sesyjnych na tym rynku zbył 5010 akcji emitenta po średniej cenie 2,06 zł za walor; w dn. 22.01.2013 r. zbył 25 380 akcji po średniej cenie 2,04 zł za walor. Ponadto Pan Seredyński zawiadomił o nabyciu przez RS Holding sp. z o.o. z dniem 25.01.2013 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej 100 000 akcji Emitenta, po cenie 2,4 zł za walor. Transakcje dotyczyły akcji zwykłych na okaziciela ECA Auxilium S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECA AUXILIUM S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AUXILIUM
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-654 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Pokoju 84
(ulica) (numer)
012 425 80 53 012 425 91 47
(telefon) (fax)
www.ecaauxilium.pl
(e-mail) (www)
676-10-15-337 350778346
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Paweł Wójciak Członek Zarządu Paweł Wójciak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8yag9g

Podziel się opinią

Share
d8yag9g
d8yag9g