Trwa ładowanie...
d2whrh8

AWBUD - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze...

AWBUD - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. (7/2013)

Share
d2whrh8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") przekazuje: I. wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w Fugasówce odbytym w dniu 15 stycznia 2013 r. posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu: 1. Petrofox S.A. (societe anonyme) w Luksemburgu, której przysługiwało 51.776.363 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 72,07% w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 62,81 % ogólnej liczby głosów; 2. BBI Capital NFI S.A. w Warszawie, której przysługiwało 17.173.354 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 23,90 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 20,83 % ogólnej liczby głosów. II. wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w Fugasówce wznowionym po zarządzeniu przerwy w dniu 22 stycznia 2013 r. posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu: 1. Petrofox S.A. (societe anonyme) w Luksemburgu, której przysługiwało 51.776.363 głosów z posiadanych akcji, co
stanowiło 100 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 62,81 % ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2whrh8

| | | AWBUD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AWBUD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-440 | | Ogrodzieniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fugasówka ul. Reja | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 671 52 01 | | 32 672 22 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@awbud.pl | | www.awbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-76-18 | | 430046288 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2013-01-22 Wojciech Górecki Członek Zarządu Wojciech Górecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2whrh8

Podziel się opinią

Share
d2whrh8
d2whrh8