Trwa ładowanie...
d410uhw
d410uhw
espi

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (72/2013)

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (72/2013)
Share
d410uhw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 28 października 2013 r. pomiędzy Emitentem, jako faktorantem a MAGELLAN S.A. w Łodzi, jako faktorem ("Faktor") została zawarta umowa o świadczenie usług faktoringowych ("Umowa"). Umowa stanowi podstawę dla realizacji usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Emitenta w odniesieniu do wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi z tytułu usług świadczonych przez Emitenta. Limit wierzytelności jakie Faktor może nabyć w całym czasie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty 31.008.300,00 ( trzydzieści jeden milionów osiem tysięcy trzysta złotych) złotych. Faktorowi z tytułu nabycia każdej wierzytelności pieniężnej przysługuje prowizja. Umowa została zawarta na okres 8 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalszy okres. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 %
kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d410uhw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2013-10-29 Wojciech Górecki Członek Zarządu Wojciech Górecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d410uhw

Podziel się opinią

Share
d410uhw
d410uhw