Trwa ładowanie...
d2oueam
espi

B2BPARTNER S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2014)

B2BPARTNER S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2014)
Share
d2oueam
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
B2BPARTNER S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Emitenta B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej B2BPartner S.A. (art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) o nabyciu akcji Emitenta.
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Członek Rady Nadzorczej B2BPartner S.A. poinformował, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku oraz 2 lipca 2014 roku dokonał podczas sesji na rynku NewConnect nabycia łącznie 400.041 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 40.004,1 zł (czterdzieści tysięcy jeden złoty i dziesięć groszy) po średniej cenie nabycia 15 gr (piętnaście groszy).
Członek Rady Nadzorczej B2BPartner S.A. nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B2BPARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B2BPARTNER S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-402 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ciołka 13
(ulica) (numer)
22 485 52 00 22 485 52 01
(telefon) (fax)
biuro@zakupy.com www.zakupy.com
(e-mail) (www)
524-26-05-867 140855948
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Grzegorz Kobryń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oueam

Podziel się opinią

Share
d2oueam
d2oueam