Trwa ładowanie...
d4jniej
d4jniej
espi

B2BPARTNER S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2014)

B2BPARTNER S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2014)
Share
d4jniej
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
B2BPARTNER S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Emitenta B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Przewodniczącego Rady Nadzorczej B2BPartner S.A., będącego jednocześnie osobą mającą dostęp do informacji poufnych Emitenta (art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zbyciu akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej B2BPartner S.A.
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Przewodniczący Rady Nadzorczej B2BPartner S.A. poinformował, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku oraz 2 lipca 2014 roku dokonał podczas sesji na rynku NewConnect zbycia łącznie 500.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każdy po średniej cenie nabycia 15 gr (piętnaście groszy).
Przewodniczący Rady Nadzorczej B2BPartner S.A. nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Grzegorz Kobryń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jniej

Podziel się opinią

Share
d4jniej
d4jniej