Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

B3SYSTEM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 25% ogólnej liczby głosów (29/2014)

B3SYSTEM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 25% ogólnej liczby głosów (29/2014)
Share
d3m7pnv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 25% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Remilno Trading & Investment Ltd. z siedzibą na Cyprze, która poinformowała, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 9.301.940 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki B3System S.A., zwiększyła powyżej 25% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd. nie posiadała akcji B3System S.A. Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd. posiada 8.424.940 akcji B3System S.A., stanowiących 34,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.424.940 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A. Remilno Trading & Investment Ltd. nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w
Spółce w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Remilno Trading & Investment Ltd. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje B3System S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
d3m7pnv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Adam Dyszkowski Prezes Zarządu
2014-04-14 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv