Trwa ładowanie...
d4iitz7
espi

BAKALLAND S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art....

BAKALLAND S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych (25/2013)
Share
d4iitz7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013 mr
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BAKALLAND S.A.
Temat
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym Zarząd BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") na podstawie § 38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości informacje udzielone w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych w dniu 17 czerwca 2013 roku akcjonariuszowi UAB "NDX energija" z siedzibą w Wilnie, Litwa. Zapytanie akcjonariusza skierowane do Emitenta oraz odpowiedź Zarządu Emitenta stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Odpowiedź na wniosek akcjonariusza .pdf Odpowiedź na wniosek akcjonariusza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iitz7

Podziel się opinią

Share
d4iitz7
d4iitz7