Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

BAKALLAND S.A. - Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z DZ Bankiem S.A. (208/2010)

BAKALLAND S.A. - Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z DZ Bankiem S.A. (208/2010)
Share
d2d3o5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 208 / 2010 mr
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
BAKALLAND S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z DZ Bankiem S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie informuje że dniu dzisiejszym podpisany został Aneks do Umowy kredytowej nr 2002/MP/0027 z dnia 30 lipca 2002r.z DZ Bank S.A. przedłużający okres trwania umowy do dnia 31 grudnia 2011r. Wysokość limitu kredytowego wynosi 7 000 000PLN.Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej oraz za zabezpieczenie otwartych przez Bank na zlecenie Kredytobiorcy gwarancji i akredytyw w PLN, EUR lub USD.Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco oraz zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia 2 800 000PLN oraz przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia środków obrotowych na ww kwotę. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej WIBOR/LIBOR/EURIBOR 1M/3M/6M powiększonej o marżę banku.Za kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Marian OwerkoArtur Ungier Prezes ZarząduWiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o