Trwa ładowanie...
d2kwt1b

BAKALLAND S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

BAKALLAND S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Share
d2kwt1b
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 64425 49395 15378 12350
Zysk na działalności operacyjnej 5718 1145 1365 286
Zysk brutto 3374 1232 805 308
Zysk netto 1590 290 380 73
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2074 -12404 495 -3101
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1146 -5670 274 -1418
Przepływy pienięzne z działalności finansowej -1766 16148 -422 4037
Przepływy pienięzne netto, razem 1454 -1926 347 -482
Aktywa razem 250323 166579 56747 41781
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 193112 111746 43778 28028
Zobowiązania długoterminowe 59986 19419 13599 4871
Zobowiązania krótkoterminowe 113010 81436 25619 20425
Kapitał własny 57211 54833 12969 13753
Kapitał zakładowy 2100 2100 476 527
Liczba akcji 20071867 20597872 20071 20597872
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą 0,08 0,01 0,02 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,08 0,01 0,02 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,85 2,66 0,65 0,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,85 2,66 0,65 0,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
BAKALLAND - SA-QRs 1 kw-2011.pdf raport za 1-szy kwartał 2011
informdodatkoweIkwartał2011.pdf informacje dodatkowe do raportu za 1 -szy kwartal 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-15 | | | | | | | |
| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Marian Owerko Prezes Zarządu
2011-11-15 Artur Ungier Wiceprezes Zarządu
2011-11-15 Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b