Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Rejestracja Akcji serii H, I, J, K oraz L w KDPW (58/2014) - EBI

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Rejestracja Akcji serii H, I, J, K oraz L w KDPW (58/2014)
Share
d1790g4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 58 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja Akcji serii H, I, J, K oraz L w KDPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, że w dniu 15 października 2014 r. powziął informacje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) na podstawie uchwały nr 877/14 z dnia 15 października 2014 r. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 38.569.729 akcji zwykłych spółki Baltic Ceramics Investments S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: - 1.000.000 akcji serii H, - 500.000 akcji serii I, - 25.816.526 akcji serii J, - 9.517.440 akcji serii K, - 1.735.763 akcji serii L. oraz oznaczyć je kodem PLINPNT00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, do którego zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLINPNT00013. Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez
spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania wymienionych akcji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień rozpoczęcia notowania tych akcji. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4