Trwa ładowanie...
dgnxf62

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Rozliczenie pierwszej płatności w ramach działania 4.4. POIG przez ... - EBI

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Rozliczenie pierwszej płatności w ramach działania 4.4. POIG przez spółkę zależną, Baltic Ceramics S.A. (9/2015)

Share
dgnxf62

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozliczenie pierwszej płatności w ramach działania 4.4. POIG przez spółkę zależną, Baltic Ceramics S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Baltic Ceramics Investments S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 24 marca 2015 r. spółka zależna od Emitenta, działająca pod firmą Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku (?Spółka?) poinformowała, iż otrzymała potwierdzenie z Agencji Rozwoju Regionalnego rozliczenia pierwszej transzy płatności otrzymanej w formie zaliczki w kwocie 10 mln zł w ramach projektu ?Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych?. Projekt jest realizowany przez Spółkę w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania wynosi 33 106 220,00 zł. Środki z pierwszej transzy zaliczki zostały wydatkowane na realizację prac budowlanych oraz częściowe zakupy urządzeń w ramach linii technologicznych. Projekt zakłada budowę kompletnego zakładu produkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz
wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego zaprojektowanego specjalnie do produkcji proppantów ceramicznych. Baltic Ceramics S.A. będzie jedynym producentem proppantów ceramicznych w Unii Europejskiej. Spółka będzie produkować produkty w trzech podstawowych typach: HSP, ISP oraz LCP, każdy z nich w trzech podstawowych rozmiarach 20/40, 30/50, 40/70 (Mesh). Zastosowanie zautomatyzowanych procesów produkcyjnych zapewni, iż wytwarzane produkty będą charakteryzować się wysoką jakością i wytrzymałością oraz zapewniona zostanie standaryzacja produkcji. Spółka przygotowuje się do złożenia wniosku o kolejną płatność. Emitent posiada 100% akcji Baltic Ceramics S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgnxf62

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgnxf62

Podziel się opinią

Share
dgnxf62
dgnxf62