Trwa ładowanie...
d25zqs7
espi

BALTICON - Raport miesięczny za grudzień 2014 (2/2015) - EBI

BALTICON - Raport miesięczny za grudzień 2014 (2/2015)

Share
d25zqs7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za grudzień 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2014. Raport zawiera: I. Wyniki finansowe Emitenta za listopad 2014. II. Zestawienie raportów EBI opublikowanych przez Emitenta w grudniu 2014. III. Kalendarz inwestora na styczeń 2015. I. RZiS - wybrane pozycje Narastająco______________01-11/2014 [PLN] 01-11/2013 [PLN]Dynamika Przychody ze sprzedaży_________68 381 765__67 034 837___102% Zysk/strata ze sprzedaży_________2 293 914___3 299 826___70% Zysk/strata z działalności operacyjnej1 310 001___2 659 648___49% Zysk/strata z działalności gospodarczej_931 990___2 079 646___45% EBITDA___________________4 736 720____5 458 769____87% II. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI: 1. EBI 36/2014 bieżący w dniu 2014-12-12 ? Raport miesięczny za listopad 2014, W
okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI. III. W lutym Spółka planuje opublikować raport miesięczny za styczeń 2015 oraz kwartalny za 4Q2014. Pierwszy z nich zostanie opublikowany do 14 lutego. Natomiast publikacja raportu okresowego nastąpi 16.02.2015. Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raportmiesiecznyzagrudzien14-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25zqs7

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adrian Kiedrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25zqs7

Podziel się opinią

Share
d25zqs7
d25zqs7