Trwa ładowanie...
d4iv6a2

BALTICON - Raport miesięczny za styczeń 2015 (3/2015) - EBI

BALTICON - Raport miesięczny za styczeń 2015 (3/2015)

Share
d4iv6a2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za styczeń 2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2015. Raport zawiera: I. Wyniki finansowe Emitenta za grudzień 2014. II. Zestawienie raportów EBI opublikowanych przez Emitenta w styczniu 2015. III. Kalendarz inwestora na luty 2015. I. RZiS - wybrane pozycje Narastająco______________01-12/2014 [PLN] 01-12/2013 [PLN]Dynamika Przychody ze sprzedaży_________74 587 954__72 881 950___102% Zysk/strata ze sprzedaży_________2 884 446___3 539 467___81% Zysk/strata z działalności operacyjnej1 757 725___2 611 160___67% Zysk/strata z działalności gospodarczej____1 415 069_________2 006 460___71% EBITDA_____________________5 604 594_____5 748 601____97% II. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI: 1. EBI 1/2015 bieżący w dniu 2015-01-14 ? Harmonogram publikowania raportów okresowych w
2015 roku, 2. EBI 2/2015 bieżący w dniu 2015-01-14 ? Raport miesięczny na grudzień 2014. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI. III. W marcu Spółka planuje opublikować raport miesięczny za luty 2015. Zostanie on opublikowany do 14 marca 2015 roku. Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adrian Kiedrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

Podziel się opinią

Share
d4iv6a2
d4iv6a2