Trwa ładowanie...
d34vucc

BALTONA S.A. - Podwyższenie limitu ilości nabywanych akcji własnych PHZ "Baltona" S.A. w ramach p...

BALTONA S.A. - Podwyższenie limitu ilości nabywanych akcji własnych PHZ "Baltona" S.A. w ramach programu skupu akcji własnych (3/2012)

Share
d34vucc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-24
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Podwyższenie limitu ilości nabywanych akcji własnych PHZ "Baltona" S.A. w ramach programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do Artykułu 6 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, Emitent przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację, że zamierza przekroczyć granicę 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami emitenta na rynku Newconnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | warszawa@baltona.pl | | www.baltona.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Andrzej Uryga Członek Zarządu
2012-01-24 Witold Kruszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

Podziel się opinią

Share
d34vucc
d34vucc