Trwa ładowanie...
d1xzw3c

BALTONA S.A. - Udzielenie poręczenia przez jednostkę zależną (49/2013)

BALTONA S.A. - Udzielenie poręczenia przez jednostkę zależną (49/2013)

Share
d1xzw3c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczenia przez jednostkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym jednostka zależna Emitenta Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. (dalej: Jednostka zależna) udzieliła poręczeń za zobowiązania Emitenta wynikające z następujących umów zawartych pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) a Emitentem: ? Umowy o linię gwarancyjną podpisaną przez Emitenta w dniu 19 sierpnia 2013 r. (dalej: Umowa o linię) oraz ? Aneksu nr 1 do Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 24 sierpnia 2012 r. podpisanego przez Emitenta w dniu 19 sierpnia 2013 r. (dalej: Umowa kredytu). Limit odnawialny w ramach linii gwarancyjnej z Umowy o linię wynosi 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, natomiast kredyt w rachunku bieżącym w ramach Umowy o kredyt wynosi 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych. Kwoty poręczenia wynoszą odpowiednio: ? z Umowy o linię - do wysokości 4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset) złotych do
dnia, w jakim wierzytelność Banku zostanie w pełni, bezwarunkowo i nieodwołalnie zaspokojona, jednak nie później niż do dnia 18 sierpnia 2017 r.; ? z Umowy o kredyt ? do wysokości 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych) do dnia, w którym wierzytelność Banku zostanie w pełni, bezwarunkowo i nieodwołalnie zaspokojona, jednak nie później niż do dnia 13 sierpnia 2023 r. Warunki poręczenia nie odbiegają od powszechnie stosowanych. Emitent jest właścicielem 100% udziałów w Jednostce zależnej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xzw3c

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Andrzej Uryga Prezes Zarządu Andrzej Uryga
2013-08-19 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xzw3c

Podziel się opinią

Share
d1xzw3c
d1xzw3c