Trwa ładowanie...
d3eajpy

Bank BPH SA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

Bank BPH SA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

Share
d3eajpy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank BPH SA przekazuje poniżej terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:1. Raport roczny za 2010 rok?14.03.2011 roku2. Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok?14.03.2011 roku3. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2011 r.?11.05.2011 roku4. Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2011 r.?18.08.2011 roku5. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2011 r.?08.11.2011 rokuPodstawa prawna:§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganychprzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eajpy

| | | BANK BPH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANKBPH | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-548 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | ( 0-12) 618 63 44 | | ( 0-12) 618 63 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | bph.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | | | 350535626 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Ewa Piwowar Dyrektor Zarządzający, Departament Relacji Inwestorskich Ewa Piwowar

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eajpy

Podziel się opinią

Share
d3eajpy
d3eajpy