Trwa ładowanie...
dr4qcfc

Bank BPH SA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

Bank BPH SA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)
Share
dr4qcfc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank BPH SA przekazuje poniżej terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:1. Raport roczny za 2010 rok?14.03.2011 roku2. Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok?14.03.2011 roku3. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2011 r.?11.05.2011 roku4. Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2011 r.?18.08.2011 roku5. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2011 r.?08.11.2011 rokuPodstawa prawna:§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganychprzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK BPH SA
(pełna nazwa emitenta)
BANKBPH Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-548 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57
(ulica) (numer)
( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43
(telefon) (fax)
bph.com.pl
(e-mail) (www)
350535626
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Ewa Piwowar Dyrektor Zarządzający, Departament Relacji Inwestorskich Ewa Piwowar

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4qcfc

Podziel się opinią

Share
dr4qcfc
dr4qcfc