Trwa ładowanie...
d30r7sh
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Decyzja Rady Nadzorczej Banku w sprawie przeprowadzenia nowych programów e...

BANK MILLENNIUM S.A. - Decyzja Rady Nadzorczej Banku w sprawie przeprowadzenia nowych programów emisji dłużnych papierów wartościowych. (63/2012)

Share
d30r7sh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Rady Nadzorczej Banku w sprawie przeprowadzenia nowych programów emisji dłużnych papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 30 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła drugi program emisji obligacji Banku Millennium S.A. ("Bank") o wartości nominalnej nie wyższej niż 2.000.000.000 PLN oraz drugi program emisji bankowych papierów wartościowych Banku o wartości nominalnej nie wyższej niż 2.500.000.000 PLN. Obligacje i bankowe papiery wartościowe ("BPW") nie będą miały formy dokumentu. Będą denominowane w PLN, EUR, USD lub CHF. Maksymalny okres zapadalności nie będzie dłuższy niż 10 lat. Obligacje i BPW będą mogły być emitowane do końca 2017 r. i nie będą zabezpieczone. Przeprowadzenie programów umożliwi pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie ogólnej działalności Banku. Podjęte ustalenia w sprawie programów emisji obligacji i BPW obejmują kluczowe warunki tych programów oraz zasadnicze parametry papierów dłużnych. Emisje poszczególnych serii danych dłużnych papierów wartościowych dokonywane będą jednakże w oparciu o odrębnie podejmowane przez Zarząd
decyzje, z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych. Decyzja o ustanowieniu nowych programów emisji podyktowana była m.in. nieodległym terminem (koniec 2012 roku), w którym zamyka się możliwość emisji obligacji i BPW, w ramach dotychczasowych pierwszych programów emisji obligacji i BPW, realizowanych odpowiednio od 2007 i 2008 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

| | | BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK MILLENNIUM S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-593 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Żaryna | | 2A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0 801 331 331 | | 022 598 10 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bankmillennium.pl | | www.millenet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-29-31 | | 001379728 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

Podziel się opinią

Share
d30r7sh
d30r7sh