Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2012 r. (16/2013)

BANK MILLENNIUM S.A. - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2012 r. (16/2013)
Share
d166jzw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") przesyła w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy, przekazanych do publicznej wiadomości w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Jednocześnie Bank informuje, iż oryginały raportów znajdują się w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A i przechowywane są przez Departament Prawny Banku. Raporty bieżące i okresowe Bank zamieszcza na swojej stronie internetowej www.bankmillennium.pl
Załączniki
Plik Opis
Wykaz.pdf Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw