Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

BANK PEKAO SA - Agencja Standard & Poor?s podtrzymała krótkoterminowy rating Banku na poziomie ?A...

BANK PEKAO SA - Agencja Standard & Poor?s podtrzymała krótkoterminowy rating Banku na poziomie ?A-2?, rating stand-alone Banku na najwyższym w Polsce poziomie bbb+, podwyższyła perspektywę ratingów z negatywnej do stabilnej oraz obniżyła długoterminową ocenę ratingową Banku do poziomu BBB+ po obniżeniu ocen ratingowych Republiki Włoch i w konsekwencji tego obniżenia ocen ratingowych UniCredit S.p.A, spółki macierzystej Banku (7/2012)
Share
d31m8t7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-14
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Agencja Standard & Poor?s podtrzymała krótkoterminowy rating Banku na poziomie ?A-2?, rating stand-alone Banku na najwyższym w Polsce poziomie bbb+, podwyższyła perspektywę ratingów z negatywnej do stabilnej oraz obniżyła długoterminową ocenę ratingową Banku do poziomu BBB+ po obniżeniu ocen ratingowych Republiki Włoch i w konsekwencji tego obniżenia ocen ratingowych UniCredit S.p.A, spółki macierzystej Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") otrzymał w dniu 14 lutego 2012 r. informację, iż agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services ("Standard & Poor?s") podtrzymała krótkoterminowy rating Banku na poziomie ?A-2? oraz rating stand-alone na najwyższym w kraju poziomie ?bbb+?. Perspektywa ratingów została podwyższona z negatywnej do stabilnej. Długoterminowa ocena Banku ?A-? została obniżona o jeden poziom do ?BBB+? w wyniku wcześniejszego obniżenia ratingów Republiki Włoch, a w konsekwencji tego ratingu spółki matki UniCredit S.p.A. W rezultacie oceny ratingowe Banku długoterminowa: 'BBB+' krótkoterminowa: 'A-2' perspektywa: stabilna stand-alone (samodzielna): ?bbb+? Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 RMF z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 7/2012: Standard & Poor’s confirmed Bank’s short-term rating at the level “A-2” and stand-alone rating bbb+, the highest in Poland, improved outlook from negative to stable, and lowered long-term Bank’s rating to BBB+ after downgrading ratings of Republic of Italy and in consequence downgrading ratings of parent UniCredit S.p.A.Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") has received on 14th of February 2012 information, that rating agency Standard & Poor's Ratings Services („Standard & Poor’s”) confirmed Bank’s short-term rating at the level “A-2” and the stand-alone rating at the level “bbb+”, the highest one in the country. The outlook for the ratings was improved from negative to stable. The long-term rating of the Bank has been downgraded by one notch from “A-“ to “BBB+” following prior downgrading ratings of Republic of Italy and in consequence the downgrade of the rating of parent company UniCredit S.p.A.In the result Bank’s ratings are as
follows:long-term credit rating: 'BBB+'short-term rating: 'A-2'outlook: stablestand-alone rating: ‘bbb+’Legal basis: Section 5 subsection 1 clause 26 Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states. | |

d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2012-02-14 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2012-02-14 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7