Trwa ładowanie...
d4l976x
d4l976x
espi

BANK POCZTOWY - Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. (6/2015) - EBI

BANK POCZTOWY - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2014 r. (6/2015)
Share
d4l976x
CATALYST
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2014 r. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Załączniki
Plik Opis
Opiniairaportniezaleznegorewidenta-skonsolidowanespr.fin.GrupyBanku_P-0.pdf
SkonsolidowanesprawozdaniefinansoweGrupyBankuPocztowegoS.A.za2014_rok-1.pdf
SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciGrupyBankuPocztowegow2014_r-2.pdf
WybraneskonsolidowanedanefinansoweGrupyBankuPocztowegoS.A.za2014rok-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Szymon Midera Prezes Zarządu
Michał Sobiech Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4l976x

Podziel się opinią

Share
d4l976x
d4l976x