Trwa ładowanie...
d3ufim6
espi

BANKBPH - Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH (26/2011)

BANKBPH - Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH (26/2011)

Share
d3ufim6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank BPH SA uprzejmie informuje, że w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Banku wprowadzone Uchwałą Nr 42/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 9 września 2011 r. W załączeniu - wykaz zmian w Statucie Banku BPH wraz z jego jednolitym tekstem. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz zmian w Statucie Banku.pdf Wykaz zmian w Statucie Banku
Jednolity tekst Statutu Banku.pdf Jednolity tekst Statutu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK BPH SA
(pełna nazwa emitenta)
BANKBPH Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-548 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57
(ulica) (numer)
( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43
(telefon) (fax)
bph.com.pl
(e-mail) (www)
675-0000-384 350535626
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Ewa Piwowar Dyrektor Zarządzająca Departamentem Relacji Korporacyjnych Ewa Piwowar

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ufim6

Podziel się opinią

Share
d3ufim6
d3ufim6