Trwa ładowanie...

Banki centralne poprawiły nastroje

Miniony tydzień rozpoczął się od dementi informacji jakoby MFW szykował linię kredytową wspierającą Włochy. Pomimo tego, Europejski Bank Centralny nadal wspierał rynek obligacji skarbowych dokonując w ramach programu SMP skupu obligacji.

Share
Banki centralne poprawiły nastroje
Źródło: TMS Brokers, fot: TMS Brokers
d1p3b6j

Rentowności długu państw strefy euro mimo to pozostawały na wysokich poziomach. Dochodowości włoskich 10-latek jeszcze w środę wyniosły ok. 7,40 procent. Do wzrostu pesymizmu przyczyniła się też informacja, iż agencja Fitch obniżyła perspektywę ratingu Stanów Zjednoczonych do negatywnej ze stabilnej. Decyzja ta była skutkiem braku porozumienia w Kongresie w sprawie redukcji deficytu budżetowego. Kolejną negatywną informacją była obniżka ratingów 15 największych europejskich i amerykańskich banków przez S&P. W reakcji na te doniesienia kurs EUR/USD spadł w okolice 1,3250.
Dopiero skoordynowana akcja największych banków centralnych oraz decyzja Banku Chin o obniżce stopy rezerw obowiązkowych o 50 pb. przyniosła zdecydowaną poprawę nastrojów rynkowych. Sześć największych banków centralnych na świecie podjęło działania mające na celu zwiększenie płynności globalnego systemu finansowego. Dodatkowo zdecydowano, uruchomić tymczasowe dwustronne swapy, aby zapewnić płynność w każdej z poszczególnych walut. Rozwiązania te mają obowiązywać do 1 lutego 2013 r. W komunikacie poinformowano, iż podjęte działania mają zmniejszyć napięcia na rynkach finansowych i tym samym zapewnić swobodny dostęp do kredytowania dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W reakcji na informacje o wspólnym działaniu banków centralnych euro zyskało do dolara ponad jeden procent, a kurs EUR/USD z poziomu 1,3298 wzrósł do 1,35.
Do poprawy nastrojów znacząco przyczyniły się też lepsze dane makroekonomiczne napływające głównie ze Stanów Zjednoczonych. Indeks Conference Board wzrósł w listopadzie do poziomu 56 pkt. z 40,9 pkt. po korekcie w październiku i znalazł się na najwyższym poziomie od lipca.

Szczególnie pozytywnie zaskoczyły dane o wzroście zatrudnienia w sektorze prywatnym. Według raportu ADP, w listopadzie w sektorze prywatnym w USA przybyło 206 tys. nowych miejsc pracy wobec wzrostu o 130 tys. etatów po korekcie w październiku. Nie zawiodły również piątkowe dane Departamentu Pracy USA. W sektorze pozarolniczym liczba etatów wzrosła o 120 tysięcy. Odczyt był zgodny z konsensusem. Dodatkowo dokonano rewizji poprzedniego odczytu (z 80 do 100 tys. nowych etatów). Wyjątkowo mocno i nieoczekiwanie (z 9,0 do 8,6 proc.) spadło za to bezrobocie - główna determinanta nastrojów amerykańskich konsumentów. Stopa bezrobocia znalazła się na poziomie najniższym od marca 2009 roku.

Dwa dni wcześniej indeks aktywności w biznesie na Środkowym Zachodzie USA (Chicago PMI) odnotował wzrost do najwyższego od kwietnia br. poziomu wynosząc w listopadzie 62,6 pkt., wobec 58,4 pkt. w październiku. Pod koniec tygodnia nastroje się ustabilizowały, a wspólnej walucie nieco zaszkodziła wypowiedź M.Draghiego odczytana przez rynki jako zapowiedź redukcji stóp na najbliższym posiedzeniu EBC. Na rynek pozytywnie oddziałują doniesienia, iż Francja i Niemcy pracują nad nowymi rozwiązaniami fiskalnymi. Powszechnie oczekuje się, iż propozycje te zostaną przedstawione na szczycie unijnych przywódców 8-9 grudnia. W efekcie kurs EUR/USD pod koniec tygodnia oscylował w pobliżu 1,35.

d1p3b6j

Na początku minionego tygodnia po negatywnych wiadomościach o obniżkach perspektyw ratingu USA, a następnie obniżkach ratingów największych banków amerykańskich i europejskich kurs EUR/PLN wzrósł w okolice 4,5550, a USD/PLN zbliżył się do 3,43. Polskiej walucie nie pomogły wyraźnie lepsze od oczekiwań dane dotyczące PKB w III kw. br. Wzrost gospodarczy okazał się wyższy od prognoz i wyniósł 4,2 procent, podczas gdy rynek spodziewał się wzrostu o 4 procent. Największy wpływ na lepsze od konsensusu dane miał wzrost inwestycji (8,5 procent r/r). Dane wskazują, iż polska gospodarka pozostaje na ścieżce wzrostowej. Reakcja na te dane wskazują, iż inwestorzy wciąż pozostawali pod przemożnym wpływem wydarzeń na świecie.
Poprawa nastrojów na rynkach międzynarodowych nastąpiła dopiero po akcji banków centralnych i decyzji banku centralnego Chin o obniżeniu poziomu rezerwy obowiązkowej. Lepsze nastroje przyniosły zwyżkę wartości ryzykownych aktywów w tym i złotego. W efekcie, kurs EUR/PLN obniżył się z poziomów ponad 4,55 do nawet, przejściowo, poniżej 4,47. Wsparciem dla umocnienia złotego były także działania BGK, który dokonywał sprzedaży walut bezpośrednio na rynku. W następnych dniach nadal największy wpływ na krajowy rynek walutowy miały nastroje globalne. Świadczyć o tym może brak reakcji na publikacje gorszego od oczekiwań odczytu indeksu PMI. Od koniec tygodnia nastroje rynkowe kształtowały dane z amerykańskiego rynku pracy. Z punktu widzenia analizy technicznej pierwszy istotny poziom zlokalizowany jest obecnie na poziomie 4,45 za euro.
Z nieoficjalnych informacji wynika, iż Ministerstwo Finansów ma jeszcze do wymiany w grudniu 4-5 mld euro środków unijnych. Ponadto zgodnie z zapowiedziami możliwa jest wymiana środków pozyskanych z emisji zagranicznych obligacji. Stawarza to przy założeniu braku pogorszenia sytuacji na świecie lepsze perspektywy dla złotego.

Sporządził:
Krzysztof Wołowicz
DM TMS Brokers SA

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j