Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
biznes

Banki centralne zaczynają rozdawać karty

Kluczem dla notowań wspólnej waluty mogą okazać się dzisiaj dane dotyczące niemieckiej produkcji przemysłowej za listopad, które poznamy w samo południe. Po wczorajszym rozczarowaniu słabymi danymi nt. bilansu handlowego i zamówień w przemyśle, teraz konieczny jest pozytywny impuls – inaczej EUR/USD stoczy się w stronę 1,3000-1,3030. Nie wydaje się jednak, aby udało się wygenerować wyraźniejszy ruch spadkowy przed jutrzejszym posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego i późniejszą konferencją prasową Mario Draghiego. Tym samym nadal bardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższe kilkanaście godzin jest powrót w okolice 1,3130-40 i próba złamania tego poziomu (na co zwracałem uwagę wczoraj po południu). Dzisiaj warto się też skupić na rynku jena, oraz dolara australijskiego. W pierwszym przypadku wracają spekulacje odnośnie możliwego zwiększenia programu QE podczas posiedzenia Banku Japonii zaplanowanego na 22 stycznia, a także możliwych zmian w składzie BOJ od wiosny. W drugim widać, iż większe znaczenie mogą mieć publikowane jutro i w piątek dane z Chin, niż krajowe publikacje.

Share
Banki centralne zaczynają rozdawać karty
Źródło: DM BOS
d2ub6ui

Kalendarz dzisiejszych publikacji ze strefy euro w zasadzie opiera się tylko o publikację listopadowej dynamiki produkcji przemysłowej z Niemiec o godz. 12:00, gdyż mało kto będzie zwracał na bardziej statystyczne już dane dotyczące PKB strefy euro w III kwartale (zostaną one opublikowane o godz. 11:00). Oczekuje się, iż dynamika niemieckiej produkcji przemysłowej wzrosła w relacji do października o 1 proc. m/m, co biorąc pod uwagę nieoczekiwany spadek zamówień o 1,8 proc. m/m, może nie być tak oczywiste. Tym samym dane zgodne z oczekiwaniami, lub lepsze, powinny pomóc wspólnej walucie. Kolejna sprawa to jutrzejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Wydaje się mało prawdopodobne, aby ECB rozważał jakiekolwiek luzowanie polityki pieniężnej w sytuacji, kiedy pojawiają się sygnały powrotu presji inflacyjnej (wskazują na to chociażby ostatnie dane z Niemiec) i rosną oczekiwania, iż drugie półrocze 2013 r. przyniesie już wyraźniejsze ożywienie w gospodarce. Niemniej, czy oczekiwania względem tego, co
może powiedzieć jutro Mario Draghi, nie będą nieco wyśrubowane? Trudno liczyć na zbytni optymizm odnośnie prognoz sytuacji gospodarczej, co może stać się pretekstem do przeceny EUR/USD w końcu tygodnia. Na taki scenariusz wskazywałem w ostatnich dniach.

Na dziennym wykresie EUR/USD widać, iż rynek będzie próbował wyjść ponad kluczową strefę 1,3080-1,3100, a brak kontynuacji ruchu poniżej 1,3055 w godzinach nocnych, należy uznać za pozytywny sygnał. Powrót w okolice 1,3130-40 należy uznać za prawdopodobny jeszcze dzisiaj, a jutro może dojść do próby testowania 1,3160-70. Zanegowaniem scenariusza zwyżek w tym tygodniu byłby spadek poniżej 1,3000-1,3030.

(fot. DM BOŚ)
Źródło: (fot. DM BOŚ)

Wykres dzienny EUR/USD
Kluczowe opory: 1,3080-1,3100; 1,3145-50; 1,3160-70; 1,3200; 1,3225
Kluczowe wsparcia: 1,3065; 1,3020; 1,3000; 1,2980; 1,2945; 1,2905; 1,2875

d2ub6ui

Spekulacje, jakoby Bank Japonii rozważał możliwość zwiększenia programu QE wynoszącego obecnie 101 bln JPY podczas najbliższego posiedzenia (22 stycznia), a także był skłonny zgodzić się na podniesienie celu inflacyjnego do 2 proc. (chociaż bez określania konkretnych ram czasowych), czy też wreszcie powracające plotki odnośnie możliwości obsadzenia stanowiska szefa BOJ i jego dwóch zastępców, bardziej „przychylnymi” rządowi osobami (kadencja kończy się wiosną 2013 r.), doprowadziły do osłabienia się jena. Tym samym przerwana została dwudniowa tendencja do umocnienia się tej waluty. Wpływ na to miały też opinie wygłoszone przez przedstawicieli agencji Fitch, którzy przyznali, iż cięcie ratingu nie jest wykluczone, jeżeli rząd nie będzie radził sobie z kontrolowaniem wydatków. Jena osłabia też zbliżający się termin ogłoszenia przez rząd nowego programu stymulacyjnego w najbliższy piątek – spekuluje się, iż może on wynieść 20 bln JPY. Reasumując, zachowanie się jena wpisuje się w wyrysowany wczoraj scenariusz.
W przypadku USDJPY oznacza to możliwość powrotu w okolice 88,30-88,40 przed piątkiem i ryzyko większej przeceny dopiero w kolejnym tygodniu (wskaźniki wskazują na postępującą słabość strony grającej na zwyżki USDJPY w średnim terminie.

(fot. DM BOŚ)
Źródło: (fot. DM BOŚ)

Wykres dzienny USDJPY

Kluczowe opory: 87,75; 88,10; 88,30-40
Kluczowe wsparcia: 86,70-87,30; 86,30; 85,60

d2ub6ui

Słabsze dane nt. sprzedaży detalicznej w Australii, jakie poznaliśmy dzisiaj w nocy (spadek w listopadzie o 0,1 proc. m/m – po raz pierwszy od 4 miesięcy), nie zaszkodziły zbytnio notowaniom AUD/USD, które coraz wyraźniej próbują sforsować barierę 1,0500-1,0520. Wczoraj zwróciłem uwagę na możliwość ruchu w stronę 1,0560-80, co nadal może mieć miejsce. Zwłaszcza, że kurs znalazł wsparcie w okolicach 1,0470-80. Dla perspektyw dolara australijskiego istotniejsze mogą okazać się dane z Chin, które poznamy jutro (bilans handlowy)
, a także w piątek (inflacja konsumencka). Mniejszy deficyt, oraz sygnały wzrostu zapotrzebowania na surowce, przy jednoczesnym wzroście inflacji, mogą sprawić, iż RBA będzie mniej skłonny do cięcia stóp procentowych w I kwartale 2013 r., co może pomóc notowaniom AUD (choć pytanie na jak długo, gdyż wzrośnie ryzyko interwencji w celu osłabienia kursu).

(fot. DM BOŚ)
Źródło: (fot. DM BOŚ)

Wykres dzienny AUD/USD
Kluczowe opory:1,0500-1,0520; 1,0525; 1,0560-80
Kluczowe wsparcia: 1,0470-80; 1,0450-60; 1,0420; 1,0400; 1,0350

Marek Rogalski,
Dom Maklerski BOŚ,

d2ub6ui

_ Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. _

d2ub6ui

Podziel się opinią

Share
d2ub6ui
d2ub6ui