Trwa ładowanie...
d3tbqpa

Bankier.pl SA o stanie posiadania akcji spółki przez TFI Allianz Polska SA

Raport bieżący 15/2009 Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 7 maja 2009 roku otrzymał od TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie informację o...
Share
d3tbqpa

Raport bieżący 15/2009 Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 7 maja 2009 roku otrzymał od TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie informację o następującej treści:

"TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu Allianz FIO (dalej: Fundusz) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2009 roku nabyło do portfeli subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu akcje spółki Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu co spowodowało przekroczenie 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Bankier.pl S.A., Fundusz posiadał 616 014 akcje, które stanowiły 8,53% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, co dawało 616 014 głosów z tych akcji i stanowiło 8,53% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie Fundusz posiada 883 724 akcji spółki Bankier.pl S.A., które to stanowią 12,23% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 883 724 głosów i stanowią 12,23% udziału w ogólnej liczbie głosów"

kom espi abs/

d3tbqpa

Podziel się opinią

Share
d3tbqpa
d3tbqpa