Trwa ładowanie...
d3d288l

Bankier.pl SA skonsolidowane sprawozdanie finansowe

...

Share
d3d288l

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego /2009

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. wtys. EUR

d3d288l

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży 9979,00 10010,00 2209,00 2878,00
Zysk z działaności operacyjnej 1014,00 1813,00 224,00 521,00
Zysk (strata) brutto 1200,00 2030,00 266,00 584,00
Zysk (strata) netto 946,00 1683,00 209,00 484,00
Przepływy pieniężne z działalności oper -521,00 1129,00 -115,00 325,00
acyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwe -2285,00 -774,00 -506,00 -223,00
stycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności fina -22,00 -27,00 -5,00 -8,00
nsowej
Przepływy pieniężne netto, razem -2828,00 328,00 -626,00 94,00
Aktywa, razem 22319,00 19173,00 4994,00 5716,00
Zobowiązania długoterminowe 172,00 152,00 39,00 45,00
Zobowiązania krótkoterminowe 5892,00 2344,00 1318,00 699,00
Kapitał własny 16255,00 16677,00 3637,00 4972,00
Kapitał zakładowy 7224,00 7224,00 1616,00 2154,00
Liczba akcji w szt. 7224345,00 7224345,00 7224345,00 7224345,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyk 0,13 0,23 0,03 0,07
łą zł/EUR
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 2,25 2,31 0,50 0,69
zł/EUR

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIAFINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży 9294,00 9443,00 2057,00 2715,00
Zysk z działaności operacyjnej 641,00 1675,00 142,00 482,00
Zysk (strata) brutto 869,00 1889,00 192,00 543,00
Zysk (strata) netto 689,00 1572,00 152,00 452,00
Przepływy pieniężne z działalności oper -886,00 876,00 -196,00 252,00
acyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwe -2003,00 -692,00 -443,00 -199,00
stycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności fina -22,00 -30,00 -5,00 -9,00
nsowej
Przepływy pieniężne netto, razem -2911,00 154,00 -644,00 44,00
Aktywa, razem 21014,00 18327,00 4701,00 5464,00
Zobowiązania długoterminowe 154,00 150,00 34,00 45,00
Zobowiązania krótkoterminowe 5405,00 1864,00 1209,00 556,00
Kapitał własny 15455,00 16313,00 3458,00 4863,00
Kapitał zakładowy 7224,00 7224,00 1616,00 2154,00
Liczba akcji w szt. 7224345,00 7224345,00 7224345,00 7224345,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyk 0,10 0,22 0,02 0,06
łą zł/EUR
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 2,14 2,26 0,48 0,67
zł/EUR

Objaśnienia kolumn
1 - półrocze / 2009
2 - półrocze / 2008
3 - półrocze / 2009
4 - półrocze / 2008

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://www.gpwinfostrefa.pl/

kom espi zdz

d3d288l

Podziel się opinią

Share
d3d288l
d3d288l