Trwa ładowanie...
d35dc89
d35dc89

Bankier.pl SA stan posiadania akcji

Raport bieżący 22/2009 Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 9 czerwca 2009 roku otrzymał od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z...
Share
d35dc89

Raport bieżący 22/2009 Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 9 czerwca 2009 roku otrzymał od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu informację o nastepującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu Arka BZ WBK Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Lukas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwanych Funduszami) zawiadamia, że w wyniku nabyć akcji w dniu 3 czerwca 2009 roku, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji w liczbie powodującej wzrost udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Bankier.pl S.A. o więcej niż 2%. Wcześniej Fundusze zarządzane
przez TFI informowały o posiadaniu 20,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Bankier.pl S.A.

Przed zwiększeniem udziałów w posiadaniu Funduszy znajdowało się 1 568 456 akcji spółki, co stanowi 21,71% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1 568 456 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 21,71% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Bankier.pl S.A. W dniu 3 czerwca 2009 roku w posiadaniu Funduszy znajdowało się łącznie 1 621 926 akcji, co stanowi 22,45% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1 621 926 głosów, co stanowi 22,45% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Bankier.pl S.A.

d35dc89

Ponadto Towarzystwo informuje, iż w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr. 146, poz. 1546, ze zm.) zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym na BZ WBK AIB Asset Management S.A. również ciąży obowiązek informacyjny związany z nabyciami akcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu. "

kom espi zdz/mln/

d35dc89

Podziel się opinią

Share
d35dc89
d35dc89